(W)onderweg vzw

show menu

Wie zijn we

(W)onderweg is een vereniging voor normaal begaafde personen vanaf 18 jaar met een autismespectrumstoornis (ASS). De persoon als individu is het uitgangspunt bij (W)onderweg. De benadering is aangepast aan: niveau, leeftijd, persoonlijkheid, interesse, verwachting en persoonlijke noden.

Katrien Monballiu
Coördinatie & begeleidster (ontspanningsaanbod, beeldend atelier)

Hans Pacquée
Coördinatie & begeleider (ontspanningsaanbod, beeldend atelier en video -en fotografieatelier)

Vincent Surmont
Begeleider (beeldend atelier en kookatelier)

Mathijs Vancoppenolle
Begeleider (beeldend atelier, fotografieatelier, computeratelier, kaarsenatelier, ontspanningsaanbod en kunstuitleen)

Lore De Raedt
Begeleidster (beeldend atelier en kunstuitleen)


Een dagaanbod van maandag tot vrijdag van 09.00 uur tot 16.00 uur.

  • Kunstatelier: tekenen, schilderen, grafiek, boetseren, gemengde technieken, fotografie, film, workshops.
  • Creatieve activiteiten: kaarsenatelier
  • Kunstuitleen: uitleen van de kunstwerken gemaakt in het kunstatelier
  • Ontspanningsaanbod: sport, uitstappen, citytrip, kamp, djembé, relaxatie,…

Een avondaanbod op vrijdagavond van 19.30 uur tot 22.00 uur.

  • Vrijetijdsactiviteiten

In elk aanbod wordt gestreefd naar een combinatie van educatie, inspiratie, ontspanning, communicatie en sociaal contact. Vzw (W)onderweg is erkend als autonome vrijwilligersorganisatie door de Vlaamse overheid. Tevens is (W)onderweg ook gemachtigd om fiscale attesten uit te reiken voor giften vanaf 40 euro per kalenderjaar.