(W)onderweg vzw

show menu

Wat doet (W)onderweg

(W)onderweg hanteert een uiterst soepele en gedifferentieerde werkwijze, waarbij het aanbod en de begeleiding aangepast worden aan de deelnemers op het vlak van:

  • Leeftijd
  • Niveau
  • Persoonlijkheid
  • Interesse
  • Eigen verwachtingen
  • Behoeften

Deze werkwijze op maat verplicht (W)onderweg om te werken met kleine groepen, waarin er voor elke 5 deelnemers minstens 1 begeleider is.

Zo kunnen de deelnemers individueel begeleid worden en kunnen ze in contact komen met andere, ‘compatibele’ deelnemers die gelijkaardige interesses hebben.

Gelet op hun ASS, biedt (W)onderweg aan elke deelnemer:

  • Duidelijkheid
  • Structuur
  • Veiligheid
  • Voorspelbaarheid

In (W)onderweg:
Nemen we deelnemers ernstig en kijken verder dan symptomen. We houden rekening met hun camouflage technieken die ze zichzelf hebben eigen gemaakt om hun ASS te verbergen.

Beklemtonen we hun mogelijkheden en streven naar een grotere zelfwaarde in een positief klimaat waar ze ondervinden over welke capaciteiten zij beschikken. We trachten hen hun dringende nood aan rust te geven.

Geven we hen de nodige verduidelijking en verheldering telkens aangepast aan de behoefte van het individu en rekening houdend met leeftijd en intelligentie.

Geen spanning, geen stress, geen tijdsdruk, geen enkele factor van lukken of mislukken. Zonder deze negatieve factoren hebben zij de mogelijkheid om open te staan voor de andere.

Om zich verder te ontplooien
houden we het concreet en verklaren het abstracte.

Creëren we een vriendschappelijke sfeer onder elkaar. Begeleiders zijn er vooral als de ondersteuners en/of vertolkers van hun bedoelingen, woorden en uitdrukkingen.